Low-carb nebo HIIT – část 2: vybrané rizikové faktory zdraví

Odkaz na originální článek publikovaný ve Frontiers in Nutrition (zde).

V následujícím textu navážu přímo na článek, ve kterém jsem prezentoval první část výsledků našeho výzkumu (zde). Zatímco v první části jsem se zabýval změnami v tělesném složení a kardiorespirační zdatnosti, tentokrát se zaměřím na vybrané ukazatelé, které jsou spojovány s kardiometabolickým zdravím.

Rizikové faktory nejen obezity

Poslední statistiky z USA ukazují, že výskyt obezity v populaci stále roste, což asi není novinkou. Překvapivě však zároveň i mírně roste množství lidí, kteří splňují minimální doporučení pro pohybovou aktivitu. Všeobecně přijímaný fakt o nedostatku pohybu proto není určitě jediným faktorem, který se na výskytu obezity podílí.

Kardiovaskulární a metabolické rizikové faktory významně přispívají ke zvýšené morbiditě (nemocnost) a mortalitě (úmrtnost), ke snížení kvality života, a v neposlední řadě i k významně zvýšeným nákladům na fungování zdravotnického systému. Mezi tyto rizikové faktory řadíme zejména obezitu (resp. nadbytek tělesného tuku), mírný chronický systémový zánět (pozn. pravděpodobná součást většiny chronických onemocnění) a inzulínovou rezistenci (pozn. snížená citlivost buněk na inzulín; často jde o počáteční fázi cukrovky 2. typu). Tyto rizikové faktory pak obvykle nacházíme ve zvýšené míře u aterosklerózy, hypertenze, metabolického syndromu, cukrovky 2. typu, onkologických a neurodegenerativních onemocnění.

Inzulínová rezistence a chronický zánět

Inzulínovou rezistenci můžeme hodnotit různými nástroji. V naší studii jsme využili indexy TG/HDL-C a HOMA-IR, které jsme vypočítali na základě těchto krevních markrů:

TG – triglyceridy (krevní tuky),

HDL-C (lipoproteiny s vysokou hustotou; lidově, avšak nepřesně, jako „hodný cholesterol“),

inzulín (hormon slinivky břišní)

glukóza (jednoduchý sacharid)

Dalším důležitým markrem hodnoceným v naší studii byl poměr mezi adiponektinem a leptinem (Adpn/Lep), který může naznačovat právě míru chronického systémového zánětu a velmi dobře kopíruje změny ve složení těla.  Adiponektin a leptin jsou proteiny tvořené v tukových buňkách (více zde).

Připomenutí designu studie

Průběh této vědecké studie jsme podrobně popsali v samotných publikacích (část 1, část 2) i v předchozím textu (více zde). Nicméně, ve zkratce, šlo o 12-týdenní intervenci u neaktivních jedinců s nadváhou nebo obezitou ve věku 20-59 let. Dobrovolníky jsme náhodně rozdělili do 4 skupin: 1) pravidelný HIIT trénink, 2) nízko sacharidová vysoko tuková dieta (VLCHF), 3) kombinace obojího (tj. HIIT + VLCHF dieta), 4) kontrolní skupina (žádná změna stravy ani pohybové aktivity).

A výsledky?

Ve skupinách s VLCHF dietou (tj. ve skupinách č. 2 a 3) došlo k významným příznivým změnám v indexech HOMA-IR, Adpn/Lep a také diastolickém krevním tlaku. U některých dalších rizikových faktorů (TyG index, TG/HDL-C poměr) jsme rovněž zaznamenali příznivé změny, avšak ty nebyly dostatečně velké, abychom je takto mohli jednoznačně interpretovat.  Je zajímavé, že HIIT (ať už samostatně nebo v kombinaci s VLCHF dietou, nepřinesl žádné další nebo větší benefity. A navzdory tomu, že naše analýza krve byla velmi rozsáhlá, nepozorovali jsme žádné nepříznivé účinky VLCHF diety.    

low-carb, HIIT
Náš výzkum měl samozřejmě několik zásadních limitů. Detailně je popisujeme v samotném článku (zde).
Uvádím alespoň některé z nich:
  • Studii jsme provedli v reálných podmínkách každodenního života, a proto jsme nemohli dobrovolníky kontrolovat tzv. v režimu 24/7. Toto je ovšem běžná limitace většiny dlouhodobějších nutričních výzkumů na světě, která nemá bohužel jednoduché řešení (člověka nemůžeme zavřít do klece a pozorovat).
  • I když jsme dietní intervenci (tj. VLCHF dietu) dobrovolníkům detailně specifikovali a vysvětlili, přesto se mohly mezi dobrovolníky vyskytovat rozdíly např. v poměru a typu mastných kyselin, množství a typu vlákniny, glykemickém indexu, zpracováním jídla, obsahem mikronutrientů (vitamíny, minerály, stopové prvky), stejně jako v načasování a frekvenci jídel.
  • Prezentované výsledky vycházejí ze statistické analýzy rozdílů mezi skupinami. Nicméně, pozorovali jsme určité rozdíly mezi dobrovolníky i v rámci jednotlivých skupin. Tyto rozdíly jsme detailně neanalyzovali.
  • Prezentované výsledky po 12 týdnech intervence přirozeně nic neříkají o dlouhodobějším efektu, bezpečnosti a udržitelnosti VLCHF diety a HIIT tréninku.  

Odkaz na FB skupinu www.sportdefacto.cz.

Pokud byste rádi dostávali do vaši emailové schránky info o nových příspěvcích na tomto blogu, přihlaste se prosím k odběru.

Sdílet:FacebookX
Sportdefacto.cz