Přednášky


Fyziologie zátěže – Kardiovaskulární systém II (odpověď na zatížení) / 23. 9. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 6FYZZ, 7FYZI, 7FYPC, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie zátěže – Respirační systém II (odpověď na zatížení) / 6. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 6FYZZ, 7FYZI, 7FYPC, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie zátěže – Hormonální systém během zatížení / 22. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 6FYZZ, 7FYZI, 7FYPC, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie zátěže – Preskripce zatížení pro zdraví a fyzickou zdatnost / 29. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 6FYZZ, 7FYZI, 7FYPC, 1KAPA, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie zátěže – Fyziologie únavy / 4. 11. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 6FYZZ, 7FYZI, 7FYPC, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie zátěže – Kardiovaskulární onemocnění a pohybová aktivita / 11. 11. 2020
(pro předměty 7FYZI, 7FYPC)


Fyziolofie zátěže – Obezita, diabetes a pohybová aktivita / 27. 11. 2020
(pro předměty 7FYZI, 7FYPC)


Fyziologie zátěže – Děti a adolescenti ve fyziologii zátěže / 9. 12. 2020
(pro předmět 7VASP)


Fyziologie zátěže – Vliv teploty prostředí na svalový výkon / 14. 12. 2020
(pro předmět 7FYZI, 7FYPC)


Fyziologie – Imunitní systém (+ poznámky k viru SARS-CoV-2) / 19. 2. 2021
(pro předměty TYZIO, 6TFYZ, 6FYZI, 66YZZ)


Fyziologie – Struktura a funkce kosterního svalu při zatížení / 5. 3. 2021
(pro předměty TYZIO, 6FYZI, 6TFYZ, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie – Metabolismus a energetické krytí svalové práce / 31. 3. 2021
(pro předměty TYZIO, 6FYZI, 6TFYZ, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie – Kardiovaskulární systém I / 8. 4. 2021
(pro předměty TYZIO, 6FYZI, 6TFYZ, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie – Respirační systém I / 14. 4. 2021
(pro předměty TYZIO, 6FYZI, 6TFYZ, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Fyziologie – Nervové řízení motoriky / 28. 4. 2021
(pro předměty TYZIO, 6FYZI, 6TFYZ, 1KFYZ, 66YZI, 66YZZ)


Sportovní výživa – Stanovisko expertní skupiny UEFA k výživě pro fotbalisty / 15. 5. 2024

Sportdefacto.cz