Přednášky


Fyziologie zátěže – Kardiovaskulární systém II (odpověď na zatížení) / 23. 9. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 7FYZI)


Fyziologie zátěže – Respirační systém II (odpověď na zatížení) / 6. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 7FYZI)


Fyziologie zátěže – Hormonální systém během zatížení / 22. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 7FYZI)


Fyziologie zátěže – Preskripce zatížení pro zdraví a fyzickou zdatnost / 29. 10. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 7FYZI, 1KAPA)


Fyziologie zátěže – Fyziologie únavy / 4. 11. 2020
(pro předměty TYZAR, 6TFZA, 7FYZI)


Fyziologie zátěže – Kardiovaskulární onemocnění a pohybová aktivita / 11. 11. 2020
(pro předměty 7FYZI, 1KAPA)


Fyziolofie zátěže – Obezita, diabetes a pohybová aktivita / 27. 11. 2020
(pro předměty 7FYZI, 1KAPA)


Fyziologie zátěže – Děti a adolescenti ve fyziologii zátěže / 9. 12. 2020
(pro předmět 7FYZI)


Fyziologie zátěže – Vliv teploty prostředí na svalový výkon / 14. 12. 2020
(pro předmět 7FYZI)


Sportdefacto.cz