O mně

Proč tento blog?

Vizí tohoto blogu je přinášet zajímavé a aktuální vědecké informace z oblasti aplikované fyziologie, sportovního tréninku, výživy a zdraví. Protože bývají tyto informace většinou psány „vědeckou šifrou“ a zveřejňovány v zahraničních (často placených) databázích, je jejich přístupnost pro českou veřejnost obtížná.

Cílem tohoto blogu je proto vše dešifrovat, případně doplnit o vlastní kritický pohled a analýzu, a předložit ve zjednodušené podobě všem nadšeným zájemcům o sport, pohyb a vlastní zdraví.

Doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Téměř celý život se pohybuji ve sportovním prostředí. Prvně jako hráč ledního hokeje, posléze jako student Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a konečně v současnosti jako akademik na Katedře studií lidského pohybu na Ostravské univerzitě a občasný kondiční trenér a konzultant. Můj profesní „akademický“ čas nejvíce vyplňuje výzkum v oblasti zátěžové fyziologie, sportovního tréninku a výživy. Věřím, že mé zkušenosti z oblasti vědy i reálného sportovního světa mi umožňují obě oblasti velmi efektivně propojovat a tyto znalosti dále předávat mým studentům.

Pracovní zkušenosti:

2019 – dosudAkademie FC Baník Ostrava – externí poradce kondičních trenérů
2020Beach volejbal – reprezentace ČR (mládež) – konzultant pro sportovní trénink, výživu a regeneraci
2009 – dosudOstravská univerzita, PdF, Katedra studií lidského pohybu:
Docent se zaměřením na fyziologii zátěže
Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
Školitel v doktorském studijním programu Kinantropologie
2010–2012HC Vítkovice Steel: trenér ledního hokeje 5. a 7. třídy
2010–2011VK DHL Ostrava: kondiční trenér – Extraliga volejbalu mužů
2008–2010HC Vítkovice Steel: video trenér – Extraliga ledního hokeje mužů
2004–2008HC Olomouc: trenér ledního hokeje, děti ve věku 5–9 let

Vzdělání:

2019Habilitační řízení (Doc.) – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor Kinantropologie
2012Státní rigorózní zkouška (PhDr.) – Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, studijní program Tělesná výchova a sport, obor Kinantropologie
2005–2008Doktorský studijní program (Ph.D.): Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor Kinantropologie
1999–2005Magisterský studijní program (Mgr.): Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, studijní program Tělesná výchova a sport, obor Rekreologie
1994–1998Střední škola: Gymnázium Karviná

Review Editor v časopise Frontiers in Physiology (sekce Exercise Physiology) / od 8. 6. 2023

Nejvýznamnější publikace:

Cipryan, L., Kosek, V., García, C.J., Dostal, T., Bechynska, K., Hajslova, J., Hofmann, P. (2023). A lipidomic and metabolomic signature of a very low-carbohydrate high-fat diet and high-intensity interval training: an additional analysis of a randomized controlled clinical trial. Metabolomics, 20, 10. DOI: 10.1007/s11306-023-02071-1.

Sindler, D., Kastovska, B., Dostal, T., Cipryan, L., Elavsky, S. (2023). The effects of carbohydrate-restricted diet on psychological outcomes: a systematic review of randomized controlled trials. Nutrition Reviews. JUN 2023. DOI: 10.1093/nutrit/nuad053.

Gonzales, J.U., Elavsky, S., Cipryan, L., Jandackova, V.K., Burda, M., Jandacka, D. (2023). Influence of sleep duration and sex on age-related differences in heart rate variability: Findings from program 4 of the HAIE study. Sleep Medicine, 106, 69-77. DOI:10.1016/j.sleep.2023.03.029.

Cipryan, L., Litschmannova, M., Maffetone, P.B., Plews, D.J., Dostal, T., Hofmann, P., Laursen, P.B. (2022). Very low-carbohydrate high-fat diet improves risk markers for cardiometabolic health more than exercise in men and women with overfat constitution: Secondary analysis of a randomized controlled clinical trial. Frontiers in Nutrition. DOI: 10.3389/fnut.2022.867690.

Cipryan, L., Dostal, T., Litschmannova, M., Hofmann, P., Maffetone, P.B., Laursen, P.B. (2021). Effects of a very low-carbohyfrate high-fat diet and high-intensity interval training on visceral fat deposition and cardiorespiratory fitness in overfat individuals: A randomized controlled clinical trial. Frontiers in Nutrition. DOI: 10.3389/fnut.2021.785694.

Cipryan, L., Dostal, T., Plews, D.J., Hofmann, P., Laursen, P.B. (2021). Adiponectin-leptin ratio increases after a 12-week very low-carbohydrate, high-fat diet and exercise training in healthy individuals: A non-randomized, parallel-group study. Nutrition Research, 87, 2-30. DOI:10.1016/j.nutres.2020.12.012.

Cipryan, L., Kutac, P., Dostal, T., Zimmermann, M., Krajcigr, M., Jandackova, V., Sram, R., Jandacka, D., Hofmann, P. (2020). Regular running in an air-polluted environment: physiological and anthropometric protocol for a prospective cohort study (Healthy Aging in Industrial Environment Study – Program 4). BMJ Open, 10, e040529.

Cipryan, L., Maffetone, P.B., Plews, D.J., Laursen, P.B. (2020). Effects of a four-week very low-carbohydrate high-fat diet on biomarkers of inflammation: Non-randomised parallel-group study. Nutrition and Health, 26(1), 35-42.

Dostal, T., Plews, D. J., Hofmann, P., Laursen, P., & Cipryan, L. (2019). Effects of a 12-Week Very-Low Carbohydrate High-Fat Diet on Maximal Aerobic Capacity, High-Intensity Intermittent Exercise, and Cardiac Autonomic Regulation: Non-randomized Parallel-Group Study. Frontiers in Physiology, 10, 912.

Cipryan, L., Plews, D. J., Ferretti, A., Maffetone, P. B., & Laursen, P. B. (2018). Effects of a 4-week very low-carbohydrate diet on high-intensity interval training responses. Journal of Sports Science and Medicine, 17, 259-268.

Cipryan, L., Tschakert, G., & Hofmann, P. (2017). Acute and Post-Exercise Physiological Responses to High-Intensity Interval Training in Endurance and Sprint Athletes. Journal of Sports Science and Medicine, 16, 219–229.

Cipryan, L. (2017). IL-6, Antioxidant Capacity and Muscle Damage Markers Following High-Intensity Interval Training Protocols. Journal of Human Kinetics, 56(1), 139–148.

Cipryan, L. (2016). The effect of fitness level on cardiac autonomic regulation, IL-6, total antioxidant capacity, and muscle damage responses to a single bout of high-intensity interval training. Journal of Sport and Health Science, 6, 1–9.

Cipryan, L. (2016). Within-Session Stability of Short-Term Heart Rate Variability Measurement. Journal of Human Kinetics, 50(1), 85–92.

Cipryan, L., Laursen, P. B., & Plews, D. J. (2016). Cardiac autonomic response following high-intensity running work-to-rest interval manipulation. European Journal of Sport Science, 16(7), 808–817.

Cipryan, L., Svagera, Z., & Vala, R. (2015). IL-6 and CRP response to maximal exercise intervention. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(7–8), 813–823.

Cipryan, L., & Vala, R. (2015). Cardiac autonomic regulation after continuous and intermittent maximal exercise interventions. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(5), 495–505.

Cipryan, L., & Litschmannova, M. (2014). Intra-session stability of short-term heart rate variability measurement: gender and total spectral power influence. Journal of Human Sport and Exercise, 9(1), 68–80.

Cipryan, L., & Litschmannova, M. (2013). Intra-day and inter-day reliability of heart rate variability measurement. Journal of Sports Sciences, 31(2), 150–158.

Cipryan, L., & Gajda, V. (2011). The influence of aerobic power on repeated anaerobic exercise in junior soccer players. Journal of Human Kinetics, 28(1), 63–71.

Oponentská práce pro: BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, Sports Medicine – Open, Journal of Sports Science and Medicine, Research Quarterly for Exercise and Sport, Journal of Sports Physiology and Performance, Journal of Human Kinetics, Frontiers in Physiology – Exercise Physiology, Progress in Nutrition, International Journal of Sports Physiology and Performance, Physiological Research, Journal of Sport and Health Science, Journal of Sports Sciences, Kinesiology, a další.

Sportdefacto.cz