FUNBALL

Mou pozornost tentokrát upoutala studie publikovaná Rilindem Obërtincem a jeho spoluautory ze Saarlandské univerzity (Německo). Autoři se snažili ověřit efektivitu nového programu FUNBALL (FUNdamental exercise + football-related injuries) na prevenci fotbalových zranění u hráčů ve věku 13-19 let. Autorům se podařilo zapojit do tohoto výzkumu velké množství týmů a hráčů. Studii dokončilo 45 fotbalových týmů a přes 1000 hráčů, což už znamená dobrou vypovídající hodnotu výsledků.

Dříve než se tedy dostaneme k tomu, jak studie dopadla, ještě několik poznámek předem. V mládežnickém fotbalu jsou nejrůznější zranění běžnou záležitostí, která bohužel negativně ovlivňuje tréninkový proces a dlouhodobý rozvoj hráčů. Proto je toto téma přirozeně v popředí zájmů všech trenérů. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno mnoho preventivních programů, které cílí na redukci rizika zranění obecně nebo případně na nějaký konkrétní typ fotbalového zranění (např. přitahovače, hamstringy, zranění kolene). Mnoho těchto programů (např. FIFA11+) jsou poměrně efektivní, avšak klíčovou překážkou bývá dostatečně dlouhé a pravidelné zakomponování do tréninkového programu. Nejčastějšími důvody bývají nedostatek času v tréninku, nedostatečné uvědomění si důležitosti takovéto prevence, nízká motivace nebo nedostatečná odbornost. Autoři FUNBALLu se proto pokusili vytvořit program, který využívá fotbalově specifická cvičení realizovaná hravou formou pro zvýšení atraktivity, a tím motivace a míry plnění programu.

Celý program cvičení je detailně propracovaný a nabízí jednotlivá cvičení v 5-6 stupních obtížnosti a s dalšími alternativami, které záleží na rozhodnutí trenéra. Autoři vytvořili i perfektní grafickou podobu a manuál s podrobným popisem a ukázkami špatného a dobrého provedení cviků, což usnadňuje praktickou aplikovatelnost v tréninkovém procesu. Tabulka níže shrnuje výčet jednotlivých cvičení v 6 kategoriích: rovnováha, core, hamstringy, aktivace hýžďového svalu, plyometrie, běh/sprint, hry. Ještě poslední poznámka před samotnými výsledky, FUNBALL není koncipován jako alternativa rozcvičení ale jako doplnění/nadstavba rozcvičení.

Výsledky studie

Hlavním výsledkem této poměrně rozsáhlé studie je zjištění, že FUNBALL snížil celkový výskyt zranění přibližně o 31 %. Když byla zranění rozdělena na tréninková a zápasová, rovněž byl jejich výskyt v obou případech nižší u těch týmů, které FUNBALL realizovali oproti týmům, které plnily roli kontrolní skupiny (tzn. realizovali pouze své zavedené tréninkové programy bez FUNBALLu). Pokles výskytu zranění byl nejvýraznější u hráčů U15 a u zranění v oblasti stehna. Proč byl efekt méně výrazný u hráčů U17 a U19 autoři vysvětlují tím, že jednotlivá cvičení zahrnutá do FUNBALLu byla v těchto vyšších věkových kategoriích využívána, byť ne jako součást propracovaného a uceleného preventivního programu.

Ve srovnání výsledků s FIFA11+, FUNBALL vykazuje v této studii lepší efektivitu u tréninkových zranění, i když u celkového počtu zranění a zápasových zranění některé studie naznačují vyšší efektivitu ve prospěch FIFA11+. Co je ale klíčové, FUNBALL o 50 % snížil výskyt vážnějších zranění trvajících více jak 8 dní. Dodatečná časová zátěž v tréninku (cca 15-20 min alespoň 2 x týdně) je tedy z dlouhodobého pohledu dobře vykompenzována nižší výskytem zranění a menšími výpadky hráčů z tréninkového procesu.

Více podrobností a manuál pro trenéry zde.

Reference:
Obërtinca et al. (2024). Efficacy of a new injury prevention programme (FUNBALL) in young male football (soccer) players: a cluster-randomized controlled trial. British Journal of Sports Medicine. doi:10.1136/bjsports-2023-107388

Sdílet:FacebookX
Sportdefacto.cz